شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟

(1 امتیاز)

  پکیج دیواری

با فشار شافت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز و بسته می کند

عملکرد داخلی کیت شیر سه راهه

 

 شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟

 

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتورشیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گرددشیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟

 

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد

 

 

 

شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟
شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟

 

 

 شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟

 

نحوه تست کیت شیر سه راهه

 

با بیرون آوردن موتور شیر برقی از جام بودن کیت شیر سه راهه اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون مطمئن شویم

 

در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه

پکیج دیواری در مود شوفاژ یا آبگرم به درستی کار نمی کند

محل نصب کیت شیر سه راهه

در زیر شیر برقی قرار دارد

شیر پر کن

 

وظیفه در پکیج دیواری


برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتور ها از شیر پر کن استفاده می گردد

عملکرد داخلی شیر پرکن

تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیر پر کن است که در زمان کمبود فشار آب شوفاژ شیر پرکن را با چرخش باز کرده و زمانی که فاشار آب مدار گرمایش بین ۲ تا ۲٫۲ بار رسید آن را می بندیم

نحوه تست کردن شیر پرکن

با باز کردن خود شیر پرکن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید

در صورت معیوب بودن شیر پرکن

فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آب خارج می گردد

 

 شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟

 

محل نصب شیر پرکن

در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارد و در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک رفت زیر پکیج دیواری قرار دارد

شیر اطمینان سه بار

وظیفه در پکیج دیواری

 

جهت جلوگیری از فشار آب بالای ۳ بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار استفاده می گردد

 

عملکرد داخلی شیر اطمینان سه بار

 

با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای ۳ بار شیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند

 

نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار

 

اگر قبل از رسیدن فشار آب مدار گرمایش به ۳ بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب است

در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار

فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج دیواری خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد

محل نصب شیر اطمینان سه بار

عموما در بلوک رفت قرار می گیرد

 

 شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟

 

بای پاس

 

وظیفه در پکیج دیواری

 

جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از بای پاس استفاده می گردد

 

عملکرد داخلی بای پاس

 

یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قرار دارد و در حالت عادی بسته می باشد اما در صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد

 

نحوه تست کردن بای پاس

 

پکیج دیواری را در مود شوفاژ روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می باشد

 

درصورت معیوب بودن بای پاس

 

پکیج دیواری در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتور ها سرد می باشد

محل نصب بای پاس

 

در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد

فلوسوئیچ

وظیفه در پکیج دیواری

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند

 

 

شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟
شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟

 

 

عملکرد داخلی فلوسوییچ

از یک اهن ربا و یک کلید تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد

نحوه تست کردن فلوسوییچ

 

در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ باید باز گردد

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج دیواری در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج دیواری در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج دیواری و قبل از مبدل قرار دارد

 

شیر سه راهی چگونه تعویض می شود؟

تعمیرکاران