قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

از منابع تحت فشار برای پمپ های یک اسب به بالا استفاده می شود. منبع تحت فشار پمپ آب برای ذخیره و استفاده اولیه آب از آن استفاده می شود. از منبع تحت فشار پمپ آب برای این استفاده می شود که برای هر باز کردن شیر پمپ شروع به کار ننماید. بنابر این عمر مفید و طول عمر پمپ با استفاده از منبع تحت فشار پمپ آب بالاتر می رود.
منبع آب تحت فشار را به وسیله کلید اتوماتیک و پنچ راهی و درجه به پمپ متصل می کنند. به وسیله این تجهیزات که پمپ متصل می شوند با باز کردن پمپ ابتدا آب موجود در منبع که تحت فشار می باشد شروع به خارج شدن می نماید. در صورتی که همچنان شیر باز باشد آن موقع افت فشار در منبع تحت فشار به لیل کم شدن آب درون آن رخ می دهد که با این کار به وسیله کلید اتوماتیک – پمپ استارت می خورد و وارد مدار می شود تا کمبود فشار آب را تامین کند.البته این نحوه نصب مدل های مختلفی دارد ولی در کل کار همگی آن ها یکسان می باشد. نکته قابل توجه درانتخاب کلید اتوماتیک پمپ انتخاب دقیق آن متناسب با فشار کارکرد پمپ می باشد. برای پمپ آب با فشار کاری ۱ تا ۵ بار (با ۵۰ متر فشار آب – هد آب) از کلید های اتوماتیک ۶ بار استفاده کرد. در غیر این صورت باید از کلید های اتوماتیک ۱۰-۱۲ بار استفاده شود. کلید های اتوماتیک دارای مدل های ایتالیایی – آلمانی – دانمارک – ترک و چینی می باشند. پیشنهاد ما به شما انتخاب کلیدی با بهترین ویژگی باشد چرا که طول عمر پمپ شما نسبتی ۱۰۰ درصد با کیفیت کلید

قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

انواع منبع تحت فشارپمپ آب

(منبع تحت فشار زیلمت ایتالیا ZILMET – منبع تحت فشار نرم ترکیه NORM – منبع تخت فشار نما ترکیه NEMA – منبع تحت فشار پنتاکس PENTAX – منبع تحت فشار چینی – منیع تحت فشار وارم ایتالیا VAREM )

اولین پیشنهادی که ما به مشتریان خود می دهیم از بین منبع های تحت فشار فوق منابع تحت فشار ترکیه ای می باشد. چرا که اولا جنس بدنه آن ها از مواد مناسب و مقاوم ساخته شد و مطابق با استاندارد های مربوطه می باشد. ثانیا تویپ داخلی آن ها ایتالیایی می باشد و دارای طول عمر مفید و متناسبی می باشد. در ضمن قیمت مناسب تری نسبت به منابع تحت فشار دیگر مانند نمونه های ایتالیایی دارا می باشد.
این شرکت از پیشنهاد خرید منبع های ایتالیایی به خاطر موجود بودن مدل های مشابه تقلبی بسیار مشابه در بازار منع می کند. بنابر این موضوع ها پش آماده در بازر فعلی و نمونه های چینی جایگزین ایتالیایی در حال حاظر به مشتریان خود منبع های ترکیه ای را پیشنهاد می کند که دارای وارد کننده و نماینده اصلی در ایران می باشد و تا بحال مدل های مشابه چینی آن در بازار موجود نشده است. در جدول ذیل تقسیم بندی و اطلاعات منابع تحت فشار پمپ های آب را می توانید مشاهده فرمایید.    قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

 

لیست قیمت منبع تحت فشار زیلمت ZILMET - ساخت ایتالیا

حجم منبع
(Lit)
نوع منبع
فشار حداکثر
(bar)
قیمت (ریال)
24
منبع تحت فشار 24 لیتری
10
750/000
50
منبع تحت فشار 50 لیتری
10
2/700/000
60
منبع تحت فشار 60 لیتری
10
2/850/000
80
منبع تحت فشار 80 لیتری
10
3/950/000
100
منبع تحت فشار 100 لیتری
10
4/800/000
200
منبع تحت فشار 200 لیتری
10
8/500/000
300
منبع تحت فشار 300 لیتری
10
9/500/000
500
منبع تحت فشار 500 لیتری
10
17/000/000
750
منبع تحت فشار 750 لیتری
10
39/500/000
1000
منبع تحت فشار 1000 لیتری
10
60/000/000
100
منبع تحت فشار 100 لیتری
16
15/500/000
200
منبع تحت فشار 200 لیتری
16
20/000/000
300

قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

منبع تحت فشار 300 لیتری
16
30/300/000
500
منبع تحت فشار 500 لیتری
16
36/000/000
1000
منبع تحت فشار 1000 لیتری
16
78/300/000

 

قیمت منبع تحت فشار پمپ اب
قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

م منبع
(Lit)
نوع منبع
فشار حداکثر
(bar)
قیمت (ریال)
25
منبع تحت فشار 25 لیتری با دیافراگم غیر قابل تعویض
10
978,000
50
منبع تحت فشار 50 لیتری با دیافراگم غیر قابل تعویض
10
4,395,000
80
منبع تحت فشار 80 لیتری با دیافراگم غیر قابل تعویض
10
4,595,000
100
منبع تحت فشار 100 لیتری با دیافراگم غیر قابل تعویض
10
4,995,000
200
منبع تحت فشار 200 لیتری با دیافراگم غیر قابل تعویض
10
9,455,000
60
منبع تحت فشار 60 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
10
4,210,000
80
منبع تحت فشار 80 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
10
4,980,000
100
منبع تحت فشار 100 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
10
5,750,000
200

قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

منبع تحت فشار 200 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
10
10,280,000
300
منبع تحت فشار 300 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
10
13,120,000
500
منبع تحت فشار 500 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
10
21,450,000
800
منبع تحت فشار 800 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
10
58,000,000
1000
منبع تحت فشار 1000 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
10
64,500,000
2000
منبع تحت فشار 2000 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
10
138,000,000
100
منبع تحت فشار 100 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
16
16,675,000
200
منبع تحت فشار 200 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
16
21,650,000
300
منبع تحت فشار 300 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
16
30,680,000
500
منبع تحت فشار 500 لیتری با دیافراگم قابل تعویض
16
39,350,000
25
منبع تحت فشار 25 لیتری با دیافراگم غیر قابل تعویض - افقی
10
1,560,000
50
منبع تحت فشار 50 لیتری با دیافراگم غیر قابل تعویض - افقی
10
3,705,000

قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

حجم منبع
(Lit)
نوع منبع
فشار حداکثر
(bar)
قیمت (ریال)
24
منبع تحت فشار 24 لیتری
10
750/000
50
منبع تحت فشار 50 لیتری
10
2/700/000
60
منبع تحت فشار 60 لیتری
10
2/850/000
80
منبع تحت فشار 80 لیتری
10
3/950/000
100
منبع تحت فشار 100 لیتری
10
4/800/000
200
منبع تحت فشار 200 لیتری
10
8/500/000
300
منبع تحت فشار 300 لیتری
10
9/500/000
500
منبع تحت فشار 500 لیتری
10
17/000/000
750
منبع تحت فشار 750 لیتری
10
39/500/000
1000
منبع تحت فشار 1000 لیتری
10
60/000/000
100
منبع تحت فشار 100 لیتری
16
15/500/000
200
منبع تحت فشار 200 لیتری
16
20/000/000
300
منبع تحت فشار 300 لیتری
16
30/300/000
500
منبع تحت فشار 500 لیتری
16
36/000/000
1000
منبع تحت فشار 1000 لیتری
16
78/300/000

قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

حجم منبع
(Lit)
نوع منبع
فشار حداکثر
(bar)
قیمت (ریال)
24
منبع تحت فشار 24 لیتری
10
650/000
50
منبع تحت فشار 50 لیتری
10
1/680/000
60
منبع تحت فشار 60 لیتری
10
1/900/000
80
منبع تحت فشار 80 لیتری
10
2/950/000
100
منبع تحت فشار 100 لیتری
10
3/300/000
200
منبع تحت فشار 200 لیتری
12
6/880/000
300
منبع تحت فشار 300 لیتری
12
7/500/000
500
منبع تحت فشار 500 لیتری
12
9/800/000
750
منبع تحت فشار 750 لیتری
12
12/000/000
1000
منبع تحت فشار 1000 لیتری
12
19/000/000
حجم منبع
(Lit)
نوع منبع
فشار حداکثر
(bar)
قیمت (ریال)
4
منبع تحت فشار 4 لیتری - عمودی
8
210/000
8
منبع تحت فشار 8 لیتری - عمودی
8
290/000
19
منبع تحت فشار 19 لیتری - عمودی
8
430/000
24
منبع تحت فشار 24 لیتری - عمودی
8
450/000
36
منبع تحت فشار 36 لیتری - عمودی
8
720/000
50
منبع تحت فشار 50 لیتری - عمودی
8
930/000
60
منبع تحت فشار 60 لیتری - عمودی
8
1/100/000
80
منبع تحت فشار 80 لیتری - عمودی
8
1/500/000
100
منبع تحت فشار 100 لیتری - عمودی
8
1/650/000
19
منبع تحت فشار 19 لیتری - افقی
8
560/000
24
منبع تحت فشار 24 لیتری - افقی
8
600/000

 قیمت منبع تحت فشار پمپ اب

 مزایا و معایب پکیج دیواری

 

اگر قصد دارید در مورد راهنمای خرید پکیج دیواری اطلاعاتی داشته باشید بر روی لینک کلیک کنید.

 

پکيج دیواری چیست و چه مزایا و معایبی دارد ؟

 

پکیج دیواری یکی ازرايجترين وسایل ایجاد گرما در رادیاتورهای شوفاژ در کل جهان است. عدم اشغال فضای مفید، بالا بودن ایمنی ، استقلال کامل واحدهای مسکونی ، در استفاده از این سیستم را در منازل و واحدهای تجاری کاملا توجیه مینمايد . بالا بودن بازدهی و مصرف بهینه سوخت ، از دیگر عواملی هستند که دستگاههای اجرایی را نیز به استفاده از پکیج دیواری تشویق می نمایند . جاي نصب دستگاه پکیج دیواری بيشتر بر روی دیوار داخل آشپزخانه و یا آبدارخانه ميباشد.

 

پکیج دیواری علاوه بر گرم کردن درون خانه یا مکان تجاری ، بوسيله ي رادیاتور یا فن کوئل یا گرمایش از کف، آب گرم مصرفی را نیز بشکل فوری در اختیار ساکنین قرار می دهد. همچنین ترکیب پکیج با کولر گازی با استفاده از یک کویل آب گرم ، ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی، گرمایش مطبوع تر و ارزانتری را برای مصرف کننده تامین می کند . به کار بردن از دودکش مخصوص دو جداره (کواکسیال) برای پکیج دیواری ، سبب می شود که علاوه بر خروج دود دستگاه به محیط خارج ، هوای مصرفی مورد احتياج دستگاه نیز از محیط خارج تامین گردد و در نتیجه ایمنی کاملی برای ساکنین فراهم می گردد.

 

 

به همراه پکیج دیواری می توان از مزاحمت موتورخانه و شوفاژ راحت شد. از پکیج می توان برای گرم کردن آب مصرفی خانواده و حتی آبگرم مورد نیاز شوفاژ استفاده نمود در گذشته بوجه های بسیاری جهت گرمایش تولیدی بوسيله ي موتورخانه ها هزینه می شد. علاوه بر هزینه ، سوخت و نگهداری آنها عمل سخت و زمان بری بود. تعمیرات پکیج بسیار آسان تراز یک موتورخانه با حجم بزرگ و پیچیده مي باشد.

همچنین در مصرف هزینه ها بسیار صرفه جویی می شود. پکیج ها فضای کمی اشغال مینمايد، مخصوصا پکیج های دیواری. بازدهی بالایی دارند . هر واحد از پکیج جداگانه ای استفاده می کند که این سبب استقلال واحد های مسکونی می شود. مزیت های بیشمار پکیج های دیواری سبب محبوب شدن آنها در ارگان های اجرایی هم شده است. به شکلي که این روز ها کمتر استفاده از موتورخانه ها مشاهده می شود.

 

از جمله کاربردهاي پکیج گرم کردن خانه یا ساختمان های تجاری با به کاربردن از گرمایش از کف، رادیاتور، فن کوئل می باشد. همچنین آب گرم مصرفی واحد ها را نیز مهیا می کند .اگر بخواهید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید می توانید از ترکیب پکیج و کویل آب گرم استفاده نمایید. بدین گونه گرمای بهتری با هزینه کمتری خواهید داشت.  

 

پکيج ميتواند آب گرم مورد احتياج جهت تامين گرمايش محيط، به طريق رادياتورها و آب گرم بهداشتي براي مصارف روزمره از قبيل شستشو، استحمام و غيره را فراهم مي نمايد امروزه، پكيج ديواري معمول ترين وسيله ايجاد گرمايش شوفاژ در کل جهان ميباشد.پکيچ داراي قابليت هاي بسياري است از قبيل راندمان بالا و مصرف بهينه سوخت گاز، از ديگر عواملي ميباشند كه دستگاههاي اجرايي را نيز تشويق به توسعه استفاده از پكيج ديواري مي نمايد. پكيج ديواري، كه فقط نوع فن دار آن از نظر استانداردهاي معتبر دنيا تاييد مي گردد، علاوه بر تامين گرمايش درون خانه يا محل تجاري، از راه رادياتور يا فن كوئل يا گرمايش از كف، آب گرم بهداشتي را نيز بشکل فوري در اختيارمصرف كننده قرار مي دهد.

 

همچنين تركيب اين دستگاه با كولر گازي از راه يك كويل آب گرم، مي تواند علاوه بر صرفه جويي در مصرف انرژي، گرمايش مطبوع تر و ارزانتري را براي مصرف كننده مهيا سازد. 

 

پکیج شوفا‍ژ دیواری دستگاهی است کوچک و جمع وجور با ابعاد مختلف که برای یک واحد سه خوابه ۷۴*۴۰*۳۰ سانتی متر می باشد انرژی مصرفی پکیج به شکل معمول ۱۳۰ وات برق(به اندازه دو عدد لامپ ۶۰ وات) و کمترین مصرف گاز و بازدهی در حدود ۹۵تا ۱۰۸ درصد را دارد دستگاهی به این کوچکی در بالاترین کیفیتهای اروپایی همچون آریستون و ایساتیس توليد و قابلیت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی ساختمان و همچنین گرمایش ساختمان به کمک رادیاتور و یا گرمایش کفی را داشته و این دو نوع آب بشکل مدار کاملا” مجزا از یکدیگر در دو مبدل گرمایی تولید می شود.


بطور کلی پکیج ،یک موتورخانه کامل با بالاترين بازدهی و کیفیت و با کمترين مصرف انرژی و فضا می باشد از نظر خطر پذیری هم بدلیل استفاده استانداردهای مطلق اروپایی و تامین گرمایش با آب گرم و رادیاتور ،خطر پذیری ساختمان توسط بخاری و آّبگرمکن حذف شده و دیگر هیچ نیازی به آبگرمکن و بخاری در ساختمان نیست.  مزایا و معایب پکیج دیواری.

 

با نصب یک دستگاه پکیج و رادیاتور ،ساختمان از نظر کلاس کاری بسیار کامل تر شده و مصرف انرژی و خطر پذیری آن به حداقل میرسد.

 

 

مزایا و معایب پکیج دیواری
مزایا و معایب پکیج دیواری

 

مزایای استفاده از پکیج که نمیتوان در شرایط فعلی آنهارا ندیده گرفت عبارت اند از:

 

1) راندمان احتراق پکیج های گرمایشی نسبت به سیستم حرارت مرکزی بین دو تا سه برابر بیشتر است و این بدان معناست که برای تولید مقدار ثابت انرژی گرمایشی، مقدار مصرف گاز در سیستم حرارت مرکزی دو تا سه برابر بیشتر از پکیج گرمایشی می باشد.


2) در مواقع استفاده از پکیج گرمایشی نیازی به لوله کشی های قطور سیستم حرارت مرکزی شوفاژ از موتور خانه تا رادیاتور های شوفاژ واحدها و پرت حرارتی لوله های مربوطه درطول مسیر نمی باشد.


3) در صورت اجرای لوله کشی گاز مستقل و کنتور گاز جداگانه برای هریک از واحدهای ساختمان، استقلال یاد شده از نظر هزینه گاز مصرفی هم ایجاد میشود.  مزایا و معایب پکیج دیواری.


4) استقلال واحدهای ساختمان از نظر بی نیازی به موتور خانه و هزینه های سرویس و نگهداری آن.

 

عملکرد پکيج در تابستان

در تابستان هنگامی پکیج شروع به فعالیت می کند که احتياج به آب گرم باشد، این عملیات به شکل اوتوماتیک انجام می شود . هنگامی که شیر آب گرم باز می شود ، سنسور فشار ،مشعل را روشن می کند و بعد از بستن شیر آب گرم پکیج خاموش می شود.این دستور از راه برد کنترل الکترونیک صادر می شود .مبدل حرارتی ثانویه پوسته- لوله فورا آب گرم را تولید می کند. مزایا و معایب پکیج دیواری

 

عملکرد پکیج در زمستان

وظیفه ي پکیج آبگرم در فصل زمستان فرق مينمايد. چون همراه بر گرم کردن آب مصرفی باید رادیاتور و مدار های گرم کننده را نیز گرم نماید. در این سیستم اولویت با آب گرم مصرفی است. هنگامي که شیر آب گرم باز می شود. سنسور برقی مدار رادیاتور را تا زمانی که آب گرم مصرفی باز است قطع می نماید. اما این زمان است و با بسته شدن شیر آب گرم مدارآبگرم رادیاتور وصل می گردد. به این گونه همیشه آب گرم به صورت آنی در دسترس است.

 

 مزایا و معایب پکیج دیواری

یک حساب سر انگشتي براي انتخاب يک پکيج ديواري مناسب

1. انتخاب پکیج برای مناطق معتدل و مرطوب ( شهر هاي شمالي )
ساختمان هاي دسته اول: براي هر متر مربع 80 تا 100 وات
ساختمان هاي دسته دوم: براي هر متر مربع 100 تا 120 وات
ساختمان هاي دسته سوم: براي هر متر مربع 120 تا 140 وات

 

2. انتخاب پکیج برای مناطق گرم و خشک ( شهر هاي کوهستاني مانند مشهد، تهران )

ساختمان هاي دسته اول: براي هر متر مربع 100 تا 120 وات
ساختمان هاي دسته دوم: براي هر متر مربع 120 تا 140 وات
ساختمان هاي دسته سوم: براي هر متر مربع 140 تا 160 وات

 

3. انتخاب پکیج برای مناطق گرم و مرطوب ( شهر هاي جنوبي )

ساختمان هاي دسته اول: براي هر متر مربع 60 تا 80 وات
ساختمان هاي دسته دوم: براي هر متر مربع 80 تا 100 وات
ساختمان هاي دسته سوم: براي هر متر مربع 100 تا 120 وات
اين اعداد به محاسبه سر انگشتي معروف است و مربوط به مناطق آب و هوايي ايران مي باشد.  مزایا و معایب پکیج دیواری

 

مزایا و معایب پکیج دیواری

 

پکیج دیواری

در حال حاضر پکیج دیواری بهترین و از لحاظ اقتصادی به صرفه ترین راه گرمایش و تولید آب گرم هستند و در اکثر کشور های اروپائی و بسیاری از مناطق آمریکا و کانادا و به تازگی در ایران هم مورد استفاده قرار گرفته است

با توجه به بالا بودن راندمان این دستگاه ها که اکثرا بالای ۹۰ در صد می باشد و راحتی استفاده و استقلال هر واحد و هزینه تعمیر و نگهداری کم از این پکیج ها در مقایسه با موتور خانه ها و با توجه به کم بودن مصرف گازی که دارد می توان گفت یکی از بهترین سیستم گرمایشی در حال حاضر می باشد .  مزایا و معایب پکیج دیواری پکیج دیواری جایگزین مناسبی برای سیستم های مرکزی سنتی بوده و ضمن اینکه گرمایش مطبوع و آب گرم واحد های مسکونی را تامین می نماید فاقد بسیاری از اشکالات و محدودیت های موتور خانه بوده و آسایش بیشتری را فراهم می نماید .

با تولید پکیج دیواری برای اولین بار امکان استقلال واحدهای آپارتمانی به همراه آن کاهش مصرف گاز را داشته و با آگاه شدن تدریجی خانواده ها از مزایای متعدد این فن آوری ، و استقبال از این محصول روز به روز افزایش یافته است بطوری که امروزه اکثر ساختمان ها برای تامین گرمایش و آب گرم بمجهز به پکیج های دیواری می شوند .

 مزایا و معایب پکیج دیواری

 

مزایا و معایب پکیج دیواری
مزایا و معایب پکیج دیواری

 

مزایای پکیج دیواری نسبت به موتور خانه مرکزی :

آب گرم فوری ، بدون انتظار برای گرم شدن آب
آب گرم دائم ، تمام نشدنی به میزان مورد نیاز
گرمایش مطبوع ، خانه ای گرم در هوای سرد زمستانی
کم حجم ، با توجه به کوچک بودن می توان در بالکن آن را نصب نمود که فضای کمی از خانه را اشغال می نماید  مزایا و معایب پکیج دیواری.
محافظ محیط زیست ، سوخت تمیز با راندمان بالا را دارد
مستقل ، بدون وابستگی به سایر واحد ها مورد استفاده قرار میگیرد

 

داکت اسپیلت

 

سیستم داکت اسپیلت سیستمی است که از دو بخش تشکیل شده است :

 

یونیت داخلی : به یونیت داخلی اواپراتور یا هواساز گفته می شود .

یونیت خارجی : اصطلاحا کندانسور یونیت می گویند که شامل کویل کندانسور ، فن کندوانسور و کمپرسور می باشد .

ارتباط بین دو یونیت داخلی و یونیت خارجی توسط لوله های مسی عایق شده صورت می گیرد .

دسته بندی انواع داکت اسپیلت :

 

داکت اسپیلت ها کلا به ۲ دسته زیر تقسم می شوند :

 

مزایا و معایب پکیج دیواری

 

داکت اسپیلت معمولی

یکی از مزایای داکت اسپیلت اینورتر کم مصرف بودن یا به عبارتی هزینه برق کمتری را برای مصرف کنندگان دارد ، کمپرسورشان دیجیتال می باشد یعنی وقتی مصرف کم باشد دور کمپرسور پایین می آید و بلاعکس .یکی از معایب اساسی این نوع داکت اسپیلت ها طول عمرشان می باشد و چون کمپرسور مدام روشن می باشد بنابراین عمر کمتری دارد و عیب دیگر آن را می توان هزینه اولیه بالای آن دانست .  مزایا و معایب پکیج دیواری

مزایای استفاده از داکت اسپیلت

مستقل بودن هر واحد

هزینه راه اندازی اولیه ارزان
هزینه تعمیر و نگهداری کمی دارد
کارکردن با آن آسان می باشد
طول عمر آن مناسب می باشد
معایب استفاده از داکت اسپیلت

 

اولا که کنترل زوم ندارد یعنی هنگامی که دستگاه داخل آپارتمان روشن می شود تمام فضای خانه اعم از سالن ، اتاق های خواب هم دما می شود و با وجود ترموستاتی که در فضا قرار گرفته شده است دمای هوا اندازه گیری میشود و این یکی از بزرگترین معایب این سیستم به شمار می آید . دوما در مقایسه با چیلر یا حتی مینی چیلر مصرف برق آن تا حدودی بالاتر است ولی نسبت به اسپیلت دیواری مصرف برق کمتری دارد . و در نهایت در اکثر داکت اسپیلت ها صدای دستگاه آزار دهنده می باشد .  مزایا و معایب پکیج دیواری

دو فاکتوری که در انتخاب داکت اسپیلت ها حائز اهمیت می باشد ؛ انتخاب دستگاه و اجرای درست و اصولی آن می باشد که برای استفاده از بالاترین کارایی از این سیستم باید کانال کشی و لوله مسی توسط افراد مجرب انجام شود .

 

پکیج دیواری

 

تشخیص باز شدن آب گرم مصرفی:

 

عملکرد داخلی

با باز شدن آب گرم مصرفی تور بین فلو سویچ شروع به چرخش کرده و باز شدن آب گرم مصرفی را به برد اعلام می دارد

نحوه تست کردن فلوسویچ

می باست قطعه را از محل نصب بیرون آورده و با فوت کردن درون آن از چرخش توربین های آن مطمئن گردید

در صورت معیوب بودن فلوسویچ

در مود تابستانه با باز شدن آب گرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج دیواری ایساتیس ظاهر نمی گردد و پکیج دیواری روشن نشده و آب گرم مصرفی، گرم نمی شود

کابل میکرو سویچ فلو سویچ پکیج دیواری ایساتیس

وظیفه در پکیج دیواری

ارسال سیکنال به برد اصلی

عملکرد داخلی کابل میکرو سویچ

با چرخش توربین فلوسویچ کابل میکروسویچ فلوسویچ سیکنالی را به برد اعلام می کند و برد باز شدن شیر آب گرم مصرفی را تشخیص می دهد

نحوه تست کردن کابل میکروسویچ

کابل میکروسویچ را از جای خود باز کرده و به روی سطح فلوسویچ نو قرار می دهیم و با دمیدن در فلوسویچ اگر علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج دیواری ایساتیس ظاهر گردد کابل سالم و گرنه معیوب است

در صورت معیوب کابل میکروسویچ

در مود تابستانه با باز شدن آب گرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج دیواری ایساتیس ظاهر نمی گردد و پکیج دیواری روشن نشده و آب گرم مصرفی، گرم نمی شود

فلومتر

مزایا و معایب پکیج دیواری

 

مزایا و معایب پکیج دیواری
مزایا و معایب پکیج دیواری

وظیفه در پکیج دیواری

تشخیص باز شدن آب گرم مصرفی را به برد اعلام می کند  مزایا و معایب پکیج دیواری

عملکرد داخلی فلوسوییچ

از یک توربین و یک سنسور تشکیل شده که با باز شدن آب گرم مصرفی توربین شروع به چرخش کرده و سنسور ها روی فلومتر این چرخش را به برد اعلام می کند و زمانی که آب گرم مصرفی بسته شود توربین از چرخش می افتد

نحوه تست کردن فلوسوییچ

فلومتر را از جای خود یبرون آورده و فوت کردن در داخل آن از چرخش توربین فلومتر اطمینان حاصل کرده سپس سیم سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج دیواری را در مود تابستانه فرار می دهیم اگر با فوت و چرخش توربین پکیج

دیواری در مود آب گرم مصرفی فعال گردد سنسور فلومتر نیز سالم می باشد

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج دیواری در مود تابستانه با بازشدن آب گرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج دیواری در مود تابستانه بدون باز کردن آب گرم مصرفی دائما روشن می ماند

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج دیواری و قبل از مبدل قرار می گیرد.  مزایا و معایب پکیج دیواری

مبدل صفحه ای ( ثانویه (

وظیفه در پکیج دیواری

گرم کردن آب گرم مصرفی به کمک گردش آب گرم شوفاژ

عملکرد داخلی مبدل صفحه ای

از دو مسیر مجزا و خلاف جهت تشکیل شده که در نقاط زیادی با هم برخورد نقطه ای آن را گرم می کند

نحوه تست مبدل صفحه ای

با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آب گرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هر دو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید

در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای

اگر پکیج دیواری در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته یا رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج دیواری می شود ولی آب گرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد مبدل صفحه ای مسدود شده است  مزایا و معایب پکیج دیواری

محل نصب مبدل صفحه ای

معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل می کند

نکته

مبدل صفحه ای مخصوص پکیج دیواری های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را درمبدل اصلی گرم کرده و سپس آب گرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین مبدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد

مبدل دو منظوره

وظیفه در پکیج دیواری

گرم کردن آب گرم مصرفی و آّب شوفاژ

عملکرد داخلی مبدل دو منظوره

کاملا درون ½ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد لوله ½ و دو لوله ¾ از دو لوله قرار دارد شعله به آب شوفاژ ½ و آب مصرفی درون لوله ¾ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله ¾ لوله برخورد کرده و آب شوفاژ

گرمای خود را به آب مصرفی می دهد تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد  مزایا و معایب پکیج دیواری

نحوه تست مبدل دو منظوره

اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد

در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره

فشار آب گرم مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می رود

محل نصب مبدل دو منظوره

بالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله قرار دارد.

 

اگر قصد دارید در مورد راهنمای خرید پکیج دیواری اطلاعاتی داشته باشید بر روی لینک کلیک کنید.

 

 مزایا و معایب پکیج دیواری

 

تعمیرکاران