سرویس کولر در افسریه

(3 امتیاز)

سرویس کولر در افسریه و انجام خدمات کولر شامل موارد زیر میباشد.

سرویس پوشال کولر

سرویس و روغن کاری کولر

انجام خدمات یاتاقان و سر و صدای کولر

 

 

سرویس کولر در افسریه

در زیرمطالبی را میخوانیم که به ما کمک در زمینه  سرویس کولر کمک میکند را لیست کردیم.

موتور کار می‌کند اما باد خنک نمی‌دهد.
شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید.
شیر فلکه بسته است : قطعی آب را برطرف کنید.
واترپمپ عمل نمی‌کند و سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده‌اند : واترپمپ را عوض کنید و سوراخ‌ها را باز کنید.
شیلنگ واتر پمپ پاره شده است : شیلنگ را تعویض کنید.
واترپمپ و موتور فن کار می‌کند اما کیفیت هوادهی مطلوب نیست.

سرویس کولر در افسریه
سرویس کولر در افسریه


دریچه هوای کولر باز نیست : دریچه را باز کنید.
فشار تسمه تنظیم نیست : تسمه را تنظیم کنید.
پولی موتور هرز شده است : آن را تعویض کنید.
پارچه برزنتی لرزه‌گیر پاره است : آن را عوض کنید.
پره‌های فن کثیف شده‌است : پرهای فن را تمیز کنید.
موتور فن نیم‌سوز است : موتور را دوباره سیم‌پیچی یا تعویض کنید.
موتور فن کار نمی‌کند.
کلید خاموش و روشن ، قطع است : خرابی کلید را برطرف یا آن را تعویض نمایید.
سیم‌پیچی موتور فن سوخته است : موتور را بازپیچی کنید یا موتور را تعویض نمایید.
فقط دور زیاد موتور کار می‌کند.
کلید گریز از مرکز تنظیم نیست : کلید را تنظیم نمایید.
پلاتین‌های مربوط به دور کم عمل نمی‌کند : پلاتین‌ها را عوض کنید.
کلید تبدیل کولر خراب است : آن کلید را عوض کنید.
با زدن کلید مخصوص به حالت روشن موتور راه نمی‌افتد. اما با چرخاندن پولی توسط دست ، موتور راه‌اندازی می‌شود.
سیم‌پیچ راه‌انداز سوخته است : سیم‌پیج را بازپیچی نمایید.
سیم‌پیچ راه‌اندازی از کلید گریز از مرکز جدا شده است : آنها را به یکدیگر ربط بدهید.
موتور کولر یا واترپمپ در زمستان بدون روشن کردن کلید مخصوص خود به خود روشن می‌شود.
سیم فاز جریان مستقیما به موتور و واترپمپ وصل شده و نول جریان از طریق کلید مخصوص به موتور و واترپمپ می‌رسد. زیرا در زمستان به علت رطوبت هوا بین بدنه و جعبه اتصال ، مقاومت عایق کاسته شده و از طریق بدنه نول جریان دریافت می‌گردد.
کولر موقع کار با سروصدا همراه است.

سرویس کولر در افسریه
سرویس کولر در افسریه


پولی سر موتور شل شده است : پولی را درجای خود محکم کنید.
یاتاقان‌های دو سر فن اشکال دارد : یاتاقانها را تعمیر یا تعویض کنید.
بوش‌های موتور خوردگی پیدا کرده است : بوش‌ها را عوض کنید.
محور فن کج شده است : محور را تعویض کنید.
روغن یاتاقانها از بین رفته و خشک کار می‌کند : یاتاقانها را روغن‌کاری کنید.
موتور کولر متناوبا به هنگام کار خاموش و روشن می‌شود.
قطع و وصل مجدد به علت وجود بی‌متال سر ‌راه سیم مشترک یا برق موتور فن است و می‌تواند در اثر موارد زیر ایجاد گردد.

 

تعمیرکاران