مصارف پمپ اب صنعتی

(1 امتیاز)

پمپ اب صنعتی مصارف پمپ اب صنعتی


ساختار اساسی پمپ های گریز از مرکز، از یک محفظه حلزونی یک طبقه، پروانه یکسر آویز، شفت محرک اصلی، سیستم یاتاقان بندی مناسب میباشد  مصارف پمپ اب صنعتیعامل محرک پروانه پمپ : عموما موتور الکتریکی و یا در برخی موارد و بنا به شرایط ، موتورهای درون سوز بنزینی یا گازوئیلی می باشد . مصارف پمپ اب صنعتی

کارکرد عمومی پمپ های آب مشخصات عمومی پمپ های گریز از مرکز
 
کارکرد عمومی و مورد انتظار از هر پمپ ، انتقال آب یا هر سیال مورد نظر از چاه یا منبع مکِش به محل استفاده یا منبع رانش می باشد. مصارف پمپ اب صنعتی

 یک سیستم آبرسانی متشکل از منبع مکِش، پمپ گریز از مرکز و منبع رانش را در نظر می گیریم مسیر انتقال آب از منبع مکش تا منبع رانش را مورد توجه قرار می دهیم. مصارف پمپ اب صنعتی
برای استفاده آبرسانی میزان و اندازه ارتفاع یا هِد پمپ بصورت متر ارائه می شود.

 

مشخصات سرویس پمپ اب صنعتی مصارف پمپ اب صنعتی


در استفاده های آبرسانی میزان آبدهی پمپ ، بصورت لیتر در ثانیه یا لیتر در دقیقه و یا مترمکعب در ساعت بیان می شود. مصارف پمپ اب صنعتی

پمپ های گریز از مرکز می توانند موارد درخواست های وارده از سوی مشتری را برای مندرج در ذیل را پوشش دهند :ظرفیت آبدهی: ۵ تا ۱۸۰۰ متر مکعب در ساعت

هِد یا ارتفاع آبرسانی :  ۵ تا ۹۰ متر

قطر خروجی: ۳۲ تا ۳۰۰ میلیمتر

و از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد با آببندی مکانیکی

 


روش انتخاب یک پمپ اب گریز از مرکز


  بعنوان یک مثال عملی ، فرآیند صحیح انتخاب یک پمپ گریز از مرکز را مورد بررسی قرار می دهیم : مصارف پمپ اب صنعتیموضوع تقاضای وارده: درخواست یک پمپ گریز از مرکز برای آبرسانی از یک منبع مکش به یک منبع رانش اختلاف سطح  ۲۹متر و با میزان آبدهی ۵۰ مترمکعب در ساعت می باشد. مصارف پمپ اب صنعتی
 
نحستین گام در گزینش صحیح یک پمپ گریز از مرکز ، ضرورتا  با مشخص کردن شرائط کارکردی مورد انتظار آغاز می گردد.شرائط کارکردی مورد انتظار از پمپ می تواند در قالب :

    کارکرد آبدهی بصورت های مداوم و مستمر


    کارکرد آبدهی در فواصل زمانی گاه بگاه و مقطعی صورت می پذیرد .

 

مصارف پمپ اب صنعتیباید توجه داشت که بطور کلی در هر پمپ آب گریز از مرکز ، میزان خروجی و آبدهی پمپ با  :

میزان اندازه و  قطر پروانه، تعداد پره های پروانه، تعداد دور چرخشی پروانه، قطر دهانه ورودی و خروجی  و …. بستگی و از رابطه مستقیم برخوردار است . مصارف پمپ اب صنعتی

پمپ های گریز از مرکز  را می توان با موتورهای الکتریکی ۱۴۵۰ دور در دقیقه یا ۲۹۰۰ دور در دقیقه بصورت کوپل شده مورد استفاده قرار داد.بملاحظه تقلیل استهلاک پمپ در دورهای بالا بهتر است برای :

کارکرد بصورت های مداوم و مستمر از موتورهای الکتریکی ۱۴۵۰ دور در دقیقه استفاده بعمل آورد.

برای کارکرد در فواصل زمانی گاه بگاه و مقطعی از موتورهای الکتریکی ۲۹۰۰ دور در دقیقه استفاده بعمل آورد.

 


فرآیند انتخاب پمپ گریز از مرکز مصارف پمپ اب صنعتی


منحنی های همپوشانی پمپ های گریز از مرکز برای دورهای ۱۴۵۰ دور در دقیقه  و ۲۹۰۰ دور در دقیقه  در دو چارت جداگانه و مستقل بشرح مندرج نمایش داده شده تهیه و در اختیار قرار داده شده اند.

بعد از مشخص شدن شرائط کارکردی مورد انتظار از سوی خریدار و آگاهی از چگونگی کار پمپ درخواستی بصورت های مداوم و مستمر و یا منقطع و در فواصل زمانی مختلف به منحنی های همپوشانی مربوطه مراجعه می شود. مصارف پمپ اب صنعتی

 

پمپ اب گریز ار مرکز
پمپ اب گریز ار مرکز

 

 

روش انتخاب یک پمپ گریز از مرکز


بر حسب آنچه که گفته شد ، برای درخواست وارده پمپ با آبدهی ۵۰ متر مکعب در ساعت و ارتفاع آبدهی ۲۹ متر دو گزینه پمپ ۶۵-۳۱۵ در ۱۴۵۰ دور در دقیقه ، پمپ  ۵۰-۱۶۰در ۲۹۰۰ دور در دقیقه را در دست خواهیم داشت . مصارف پمپ اب صنعتی

با توجه به اینکه استهلاک پمپ در دورهای بالاتر بیشتر است هرگاه کارکرد پمپ سفارش شده بصورت های مداوم باشد بهتر خواهد بود که مدل ۶۵-۳۱۵ مورد انتخاب و گزینش نهایی قرار بگیرد.

بر اساس گفته بالا ، اگر کارکرد پمپ سفارش شده بصورت های مقطعی و گاه بگاه و در فواصل زمانی باشد بهتر خواهد بود که مدل ۵۰-۱۶۰  مورد انتخاب و گزینش نهایی قرار بگیرد.با پیش فرض کارکرد پمپ سفارش شده بصورت های مداوم و انتخاب گزینه مدل ۶۵-۳۱۵ بعنوان گزینش نهایی، در ادامه به تعیین قطر پروانه مبادرت می ورزیم.

به منحنی مشخصات هیدرولیکی پمپ گریز از مرکز ۶۵-۳۱۵ در ۱۴۵۰  دور در دقیقه مراجعه می کنیم. منحنی ها برای قطر تراش پروانه های مختلف تهیه و ارائه گردیده اند. مصارف پمپ اب صنعتی

تعمیرکاران